подавам

гл. - давам, връчвам, депозирам, предавам, представям, поднасям, предлагам
гл. - издавам, показвам, изплезвам
гл. - хвърлям, запокитвам, запращам, мятам

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • подавам се — гл. показвам се, явявам се, появявам се, излизам навън, излизам наяве, виждам се, мяркам се гл. никна, раста, пониквам, пораствам, изниквам гл. изплувам, излизам на повърхността гл. стърча, издавам, показвам …   Български синонимен речник

  • издавам — гл. публикувам, обнародвам, печатам гл. съобщавам, разкривам, не пазя тайна, сърби ме под езика гл. предавам, издайнича, предателствувам, доноснича гл. дрънкам, бърборя, дърдоря, раздрънквам гл. изказвам, разгласявам гл …   Български синонимен речник

  • показвам — гл. соча, посочвам, означавам, обозначавам, отбелязвам, определям, изтъквам, откривам, представям, явявам гл. демонстрирам, излагам, показвам на бял свят, излагам на бял свят, изкарвам наяве гл. разкривам, разбулвам гл. обръщам внимание,… …   Български синонимен речник

  • давам — гл. предавам, подавам, връчвам, отстъпвам гл. предлагам, предоставям, държа на разположение, поднасям, отпущам гл. продавам гл. продоволствам, снабдявам, доставям, отдавам гл. възнаграждавам, награждавам гл. позволявам, р …   Български синонимен речник

  • запокитвам — гл. захвърлям, хвърлям, пращам, запращам, мятам, отмятам, отхвърлям, отблъсвам, прехвърлям, изхвърлям, премятам, замятам, джасвам гл. изоставям, напущам, оставям, зарязвам гл. блъскам, тласкам, тръшкам гл. подавам …   Български синонимен речник

  • запращам — гл. захвърлям, хвърлям, пращам, мятам, запокитвам, отмятам, отхвърлям, отблъсвам, прехвърлям, изхвърлям, премятам, замятам, джасвам гл. изоставям, напущам, оставям, зарязвам гл. блъскам, тласкам, тръшкам гл. подавам гл. подхвърлям …   Български синонимен речник

  • излизам — гл. тръгвам, напущам, отделям се, отдалечавам се гл. изтръгвам се, измъквам се, изскубвам се гл. показвам се, появявам се, явявам се, излизам налице, подавам се, изскоквам, изскачам, наизлизам гл. произхождам, произлизам, произтичам гл. бивам… …   Български синонимен речник

  • излизам на повърхността — словосъч. показвам се, появявам се, излизам наяве, изплувам, излизам налице словосъч. подавам се …   Български синонимен речник

  • изплезвам — гл. издавам, подавам, показвам …   Български синонимен речник

  • изплувам — гл. излизам на повърхността, изплувам отгоре гл. излизам наяве, показвам се, появявам се, излизам налице гл. стигам, добирам се, докопвам се, успявам, сполучвам гл. избавям се, отървавам се, измъквам се, изтръгвам се гл. подавам се …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.